Windy Nguyễn PodCast

#2: Sức mạnh của internet

March 9, 2020

Giới thiệu Serie Internet Power System - Sức mạnh của internet.

Trong serie này kiến thức sẽ được tớ cập nhật tại blog windynguyen.com, dành cho những người chưa am hiểu nhiều về internet. 

Đây là những kiến thức căn bản nhất để có thể tự mình xây dựng một business online, mọi người hãy đón đọc trên https://windynguyen.com nhé!