Windy Nguyễn PodCast

#1: Ước Mơ Đi Lạc - Windy Nguyễn

March 6, 2020

Đây là đoạn PodCast ước mơ đi lạc tớ tham gia trong event của một ứng dụng Radio nhỏ.

Và cũng rất may mắn, tớ là 1 trong số 3 người chiến thắng. Giải thưởng là cuốn sách “Để được là người”.